Pięć pentakli znaczenie karty tarota (2024)

Pięć pentakli znaczenie karty tarota (1) Pięć pentakli znaczenie Pięć pentakli odwrócone znaczenie

arkan: Niski łuk
Element: Ziemia, uziemienie, stabilne i stabilne. Istotne obawy.

Pięć pentakli Opis

Podobnie jak pięć innych kolorów w tarocie, Pięć Pentakli symbolizuje przeciwności losu. Pokazuje dwie osoby idące na zewnątrz, gdy pada śnieg. Są nie tylko zimni, ale także chorzy, biedni, zmęczeni i głodni. Wygląda na to, że brakuje im podstawowych potrzeb życiowych. Wiele osób może odnosić się do tych dwóch osób na więcej niż jeden sposób.
Jedna z osób na karcie ma kule, a druga postać ma szal zakrywający głowę. Ona chodzi boso po śniegu. W tle jest czarna ściana z witrażem z pięcioma pentaklami, co sugeruje jakiś kościół.
Pięć Pentakli to najczęściej zły znak. Nie martw się, ponieważ może się zmienić w zależności od tego, gdzie jest umieszczony w czytaniu.

Pięć pentakli znaczenie

Ilekroć podczas czytania pojawia się Pięć Pentakli, sugeruje to czas trudności i niepewności. Znaczeniem tej karty może być głęboka samotność, choroba, ubóstwo lub strata. W najbliższej przyszłości twój status może zmienić się na gorszy. Istnieje szansa, że ​​stracisz coś znaczącego, czy to bogactwo finansowe, czy ważny przedmiot. Pogorszenie stanu zdrowia może być już trwające lub bardzo nagłe.
Istnieje szansa, że ​​stracisz coś znaczącego, czy to bogactwo finansowe, czy ważny przedmiot.
Osoba z kulami ma dużo symboliki. Ta osoba może czuć się przeklęta - że jej pech jest czymś, z czego nie może się łatwo otrząsnąć. Symbolem Pięciu Pentakli może być także stary dług, wysokie saldo karty kredytowej lub niespłacone pożyczki. To przypomnienie, że powinieneś rozważyć uporządkowanie swoich finansów. Błędy, które popełniłeś w przeszłości, mogą cię również prześladować.
Pięć pentakli nie jest dobrym znakiem, jeśli chodzi o pytania dotyczące miłości. Może to wskazywać, że osoba, którą kochasz, nie czuje tego samego. I podobnie jak liczby na karcie, możesz poczuć się jak na lodzie.

Pięć pentakli odwrócone znaczenie

Pięć pentakli odwrócone znaczenie

W przeciwieństwie do wersji pionowej znaczenie odwrócenia Pięciu Pentakli może być pozytywne. Śnieg jest teraz na wierzchu, co reprezentuje jasność pojawiającą się w twoim życiu. Witraż symbolizuje teraz przejście z Pentaklami służącymi jako światło na końcu tunelu. Odwrócona Pięć Pentakli oznacza, że ​​nadchodzą zmiany.
Podczas losowania tej karty może to oznaczać, że najgorsze już minęło, ale nie oczekuj, że zmiany nastąpią z dnia na dzień. Minie trochę czasu, zanim będzie można odzyskać siły i ponownie znaleźć siłę. Oznacza to, że będziesz w stanie odzyskać stabilność w zakresie własności, zdrowia, relacji, biznesu lub finansów.
Powolny powrót do zdrowia po chorobie może być również odwrócony przez Pięć Pentagramów. Będziesz w stanie znaleźć leczenie, które może doprowadzić do wyzdrowienia. Jeśli dbasz o kogoś, może to oznaczać, że pomoc będzie dostępna, niezależnie od tego, czy jest to pomoc finansowa, czy praktyczna.

Pięć pentakli Daktyle

Apr 21- 30

pytania

Przeszłość

Niedawna strata emocjonalna lub finansowa ciąży na tobie. Nie pozwólcie, aby wasza duma odciągnęła was od pomocy innych.

Obecny

Trudności, z którymi się spotkasz, zostaną przezwyciężone, więc nie poddawaj się uczuciom niedostateczności lub niepewności, które to spowodowało.

Przyszłość

Twoja przyszłość zawiera dla ciebie niezbędną zmianę, aby znaleźć szczęście i bezpieczeństwo. Ta zmiana może dotyczyć kierunku lub motywacji, ale pokaże, że wszystkie walki można pokonać.

Pięć pentakli Tak lub nie

Tak nie

Pięć Pentakli wskazuje na nadchodzące kłopoty finansowe lub emocjonalne lub okres pecha. Z tą kartą związane są zmartwienia, bieda i niepowodzenia. Te rzeczy mogą wynikać z braku wiary lub utraty wiary. Ogólny ton tej karty jest ujemny. Odpowiedź, której szukasz, to nie.

Kombinacje kart Pięć pentakli

Koło fortuny and Pięć pentakli
Sprawiedliwość and As Pentacles and Pięć pentakli
Diabeł and Pięć pentakli
Pięć pentakli and Dziesięć różdżek
Pięć pentakli and As of Swords
Pięć pentakli and Siedem mieczy and Dwa z pentakli
Pięć pentakli and Osiem Mieczy
Pięć pentakli and Dziewięć mieczy
Dziewięć pentakli and Dziesięć mieczy and Pięć pentakli
Sześć pentakli and Pięć pentakli
Osiem pentakli and Pięć pentakli
Pięć pentakli and Dziewięć pentakli

All Pięć pentakli combinations

Keywords: tarot cards, tarot meanings, what does Pięć pentakli tarot card mean, reversed meaning

Help us improve

Edytuj Zarejestrowani użytkownicy mogą edytować znaczenia kart tarota. Zarejestruj się / zaloguj, aby móc Edytuj treść

Osiem Mieczy

Na Eight of Swords jest kobieta związana i z zawiązanymi oczami. Osiem mieczy jest rozmieszczonych strategicznie wokół niej w sposób, który ogranicza jej ruch, jakby była w jakiejś pułapce lub więzieniu. Wydaje się jednak, że ktokolwiek zbudował pułapkę, był trochę leniwy lub pospieszny, pozostawiając trochę wolnej przestrzeni, w której mogłaby uciec. Ale z powodu opaski na oczy uniemożliwiającej kobiecie zobaczenie, nie ma sposobu na wyjście z tej pułapki. Jałowa ziemia wokół niej może oznaczać brak kreatywności, a szare niebo w tle może oznaczać rozpacz, ponieważ czuje, że nie ma nadziei, że uwolni się od sytuacji, do której jest zobowiązana. Gdyby tylko mogła zdjąć opaskę, zobaczyłaby, że mogłaby po prostu wyjść z tej sytuacji.

Cztery Puchary

Four of Cups przedstawia młodego mężczyznę siedzącego pod drzewem na szczycie góry, z dala od innych. Wydaje się, że jest w kontemplacji i medytacji. Przed nim stoją trzy kielichy na trawie, podczas gdy inna kielich jest mu podawana ręką w powietrzu. Mężczyzna skrzyżował rękę i nogi i patrzył na trzy kielichy bez zachwytu, tak że nie widział, by kielich był mu podawany przez rozciągnięte ramię. Czwórka Pucharów reprezentuje naszą tendencję do przyjmowania za pewnik rzeczy, które mamy, co utrudnia nam zobaczenie, jakie skarby przedstawia nam wszechświat. Mamy tendencję do znajdowania odpowiedzi na nasze problemy wokół nas, ale mamy tendencję do zbytniego skupiania się na tym, czego nie mamy.

Czytaj więcej

Słońce

Karta Słońca daje poczucie optymizmu i spełnienia. Ta karta reprezentuje świt, który następuje po najciemniejszej nocy. Słońce jest źródłem całego życia na naszej planecie i reprezentuje samą energię życiową. Na karcie przedstawiono dziecko, które radośnie bawi się na pierwszym planie. Symbol naszej niewinności, reprezentuje szczęście, które pojawia się, gdy jesteś w harmonii ze swoim prawdziwym ja. Dziecko jest nagie, co oznacza, że ​​nie ma absolutnie nic do ukrycia. Karta przedstawia także niewinność dzieciństwa i absolutną czystość. Jest to szczególnie podkreślane przez białego konia, na którym jedzie dziecko. Koń tutaj jest również symbolem siły i szlachetności.

Czytaj więcej

Sześć pentakli

Na obrazie Szóstki Pentakli jest mężczyzna ubrany w fioletową szatę. Kolor fioletowy symbolizuje status i bogactwo tego mężczyzny. Ma skalę zrównoważoną w jednej ręce, co oznacza równość i uczciwość. Przypomina nam się karta tarota Sprawiedliwości, która sugeruje karmę, przyczynę i skutek oraz że otrzymujemy to, co dajemy. Druga ręka daje pieniądze dwóm żebrakom, którzy klęczą u jego stóp. Sześć Pentakli sugeruje, że jesteś w wystarczająco bezpiecznej pozycji, aby dać innym bez wpływu na swoją stabilność.

Czytaj więcej

Śmierć

Tutaj widzimy Śmierć jadącą na pięknym białym koniu, trzymając czarną flagę z białym wzorem. Jest przedstawiany jako żywy szkielet, kości są jedyną częścią ludzkiego ciała istniejącą po śmierci. Nosi zbroję, która daje mu jego niezwyciężoność - sygnalizując, że nikt nie może zniszczyć śmierci. Biały koń, którym jeździ, oznacza czystość, ponieważ śmierć oczyszcza wszystkich. Pod nim wszystkie klasy ludzi leżą w ziemi - król i nędzarz, mający nam przypominać, że śmierć nie rozróżnia klasy, rasy i płci.

Czytaj więcej

Pięć pentakli znaczenie karty tarota (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5886

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.