Pięć pentakli Karty tarota odwróciły znaczenie (2024)

Pięć pentakli Karty tarota odwróciły znaczenie (1) arkan: Niski łuk
Element: Ziemia, uziemienie, stabilne i stabilne. Istotne obawy.

Pięć pentakli Opis

Podobnie jak pięć innych kolorów w tarocie, Pięć Pentakli symbolizuje przeciwności losu. Pokazuje dwie osoby idące na zewnątrz, gdy pada śnieg. Są nie tylko zimni, ale także chorzy, biedni, zmęczeni i głodni. Wygląda na to, że brakuje im podstawowych potrzeb życiowych. Wiele osób może odnosić się do tych dwóch osób na więcej niż jeden sposób.
Jedna z osób na karcie ma kule, a druga postać ma szal zakrywający głowę. Ona chodzi boso po śniegu. W tle jest czarna ściana z witrażem z pięcioma pentaklami, co sugeruje jakiś kościół.
Pięć Pentakli to najczęściej zły znak. Nie martw się, ponieważ może się zmienić w zależności od tego, gdzie jest umieszczony w czytaniu.

Pięć pentakli odwrócone znaczenie

W przeciwieństwie do wersji pionowej znaczenie odwrócenia Pięciu Pentakli może być pozytywne. Śnieg jest teraz na wierzchu, co reprezentuje jasność pojawiającą się w twoim życiu. Witraż symbolizuje teraz przejście z Pentaklami służącymi jako światło na końcu tunelu. Odwrócona Pięć Pentakli oznacza, że ​​nadchodzą zmiany.
Podczas losowania tej karty może to oznaczać, że najgorsze już minęło, ale nie oczekuj, że zmiany nastąpią z dnia na dzień. Minie trochę czasu, zanim będzie można odzyskać siły i ponownie znaleźć siłę. Oznacza to, że będziesz w stanie odzyskać stabilność w zakresie własności, zdrowia, relacji, biznesu lub finansów.
Powolny powrót do zdrowia po chorobie może być również odwrócony przez Pięć Pentagramów. Będziesz w stanie znaleźć leczenie, które może doprowadzić do wyzdrowienia. Jeśli dbasz o kogoś, może to oznaczać, że pomoc będzie dostępna, niezależnie od tego, czy jest to pomoc finansowa, czy praktyczna.

Pięć pentakli znaczenie

Pięć pentakli znaczenie

Ilekroć podczas czytania pojawia się Pięć Pentakli, sugeruje to czas trudności i niepewności. Znaczeniem tej karty może być głęboka samotność, choroba, ubóstwo lub strata. W najbliższej przyszłości twój status może zmienić się na gorszy. Istnieje szansa, że ​​stracisz coś znaczącego, czy to bogactwo finansowe, czy ważny przedmiot. Pogorszenie stanu zdrowia może być już trwające lub bardzo nagłe.
Istnieje szansa, że ​​stracisz coś znaczącego, czy to bogactwo finansowe, czy ważny przedmiot.
Osoba z kulami ma dużo symboliki. Ta osoba może czuć się przeklęta - że jej pech jest czymś, z czego nie może się łatwo otrząsnąć. Symbolem Pięciu Pentakli może być także stary dług, wysokie saldo karty kredytowej lub niespłacone pożyczki. To przypomnienie, że powinieneś rozważyć uporządkowanie swoich finansów. Błędy, które popełniłeś w przeszłości, mogą cię również prześladować.
Pięć pentakli nie jest dobrym znakiem, jeśli chodzi o pytania dotyczące miłości. Może to wskazywać, że osoba, którą kochasz, nie czuje tego samego. I podobnie jak liczby na karcie, możesz poczuć się jak na lodzie.

pytania

Przeszłość

Niedawna strata emocjonalna lub finansowa ciąży na tobie. Nie pozwólcie, aby wasza duma odciągnęła was od pomocy innych.

Obecny

Trudności, z którymi się spotkasz, zostaną przezwyciężone, więc nie poddawaj się uczuciom niedostateczności lub niepewności, które to spowodowało.

Przyszłość

Twoja przyszłość zawiera dla ciebie niezbędną zmianę, aby znaleźć szczęście i bezpieczeństwo. Ta zmiana może dotyczyć kierunku lub motywacji, ale pokaże, że wszystkie walki można pokonać.

Tak nie

Pięć Pentakli wskazuje na nadchodzące kłopoty finansowe lub emocjonalne lub okres pecha. Z tą kartą związane są zmartwienia, bieda i niepowodzenia. Te rzeczy mogą wynikać z braku wiary lub utraty wiary. Ogólny ton tej karty jest ujemny. Odpowiedź, której szukasz, to nie.

Kombinacje kart Pięć pentakli

Koło fortuny and Pięć pentakli
Sprawiedliwość and As Pentacles and Pięć pentakli
Diabeł and Pięć pentakli
Pięć pentakli and Dziesięć różdżek
Pięć pentakli and As of Swords
Pięć pentakli and Siedem mieczy and Dwa z pentakli
Pięć pentakli and Osiem Mieczy
Pięć pentakli and Dziewięć mieczy
Dziewięć pentakli and Dziesięć mieczy and Pięć pentakli
Sześć pentakli and Pięć pentakli
Osiem pentakli and Pięć pentakli
Pięć pentakli and Dziewięć pentakli

Wszystko Pięć pentakli kombinacje

Keywords: tarot cards, tarot meanings, Pięć pentakli tarot card, reversed meaning

As różdżek

The reversed Ace of Wands indicatestrials and tribulationsthat you will face in the near future. You might not have any direction, which leads to being uninspired or unmotivated. At this point of your life, you might not know what you really want to do. You don t know how to get out of the slump. In the case that you already have a goal, you are not excited to achieve it. When you draw a reversed Ace of Wands, you should consider taking some time off to allow inspiration to come to you. You feel weighed down by your current commitments and responsibilities that you can t come up with new ideas, or muster the passion to push forward in your projects.The Ace of Wands reversal meaning can also indicatedelays with your current projects. You want to finish your tasks, but there are things that get in your way. Or you have an idea but don t know how to execute it and make it a reality. When this is the case, you should be patient and wait for the right time.

Czytaj więcej

Dwie różdżki

The Two of Wandsis a more mature version of the ace of wands, meaning that that this tarot card is all about planning and moving forward – progression. Look at it this way; you have already set out to achieve a particular task, which means you have turned an idea into a realistic plan. Such a plan will require fulfillment and therefore you have to progress from just having the plan to actually achieving what you set out for.Discovery is being considered as another two of wands meaning. This is because it means that you are stepping out of your cocoon and exploring new experiences and worlds. While the beginning might seem tough and difficult, the Two of Wands card encourages you to strive on and push forward.The Two of Wandsis a more mature version of the ace of wands, meaning that that this tarot card is all about planning and moving forward – progression.The Two of Wands card also means that you are beginning to realize your objectives and long-term goals before you set out to achieve these objectives. In other words, you have strived to get to where you are and now, moving forward, you have your long-term goals in mind.In summary, the Two of Wands meaning revolves around making decisions. In other words, you are either satisfied with your current knowledge, or you are moving forward and taking risks. It means, leaving our comfort zones and exploring new territory.The Two of Wands reversedmeaning suggests the need to set up long-term goals. Begin the process of setting up your goals by identifying what to you is important. Proceed by planning how you intend on achieving such goals. Another Two of Wands reversal meaning suggests that you have ignored important fine points associated with planning your future. Lack of proper planning could be the reason for your downfall. Other interpretations can include either overconfidence or lack of patience, both are possible in bringing you disarray in your path forward.

Czytaj więcej

Trzy różdżki

The reversed Three of Wands indicates that you may have beenembarking on personal journeys or developments, but you have not received the achievements that you were hoping for. This could be due to delays or road blocks. Despite all this, the card remindsyou that all of your work has not been for nothing, but ratherthat it has helped you with your personal strength and fortitude.The Three of Wands reversedcan also mean you need to take some time to plan your future. This is especially true if you have not started on your long term goalsor have become overwhelmed by the tasks that you face now, or will have to face soon. You are only reacting and not acting with thought and deliberation.However, the most common Three of Wands reversed meaning is a nudgetoinclude planning for future changes, and to watch for better optionsin case that they show up. The figure on the Three of Wands knows this and always keeps his eyes open for how the future could change, and it is a worthy lesson to learn.

Czytaj więcej

Cztery różdżki

If the upright position of the card reflects balance, stability, and harmony, the reversal position of Four of Wands implies that there is a breakdown or complete lack of harmony in your family or in your home. It s highly likely that there is a lot of tension between the members of your family or other loved ones. If you have completed something that is important to you, you are expecting to share it with those that are closest to you, and to come home to a welcome celebration, but instead, you find a lack of support. This may leave you feeling rather uncertain when it comes to your own relationships as well as the things that you can and cannot depend on.

Czytaj więcej

Pięć różdżek

The Five of Wandsreversed meaning can be that your natural method of dealing with disagreements is avoiding any kind of conflict by getting away from that place as fast as you can. Sometimes this can be regarded as a good thing, but other times, it may lead to a number of issues that are brewing up within you, for which you will have to address soon. On the other hand, it can also mean that you have worked through your troubles and that you do not have any more issues to worry about.

Czytaj więcej

Sześć różdżek

When the card is reversed, this suggests that you might find yourself doubting all of your abilities as well as your overall potential to achieve any kind of success. You might be feeling particularly negative about your entire self as if you have failed others as well as yourself. This is a symbol thatmeans that you lack the confidence and drive that you need to achieve. You need the overall support as well as recognition of third parties in order to pick you up, to emotionally provide you with some much-needed strength.

Czytaj więcej

Siedem różdżek

The Seven of Wands reversal meaning is that you could be feeling overwhelmed by all the responsibilities and challenges that you are facing. This can make it difficult to see the whole picture. You can also feel that you have to compete and compare yourself to other people, which leaves you feeling vulnerable and inadequate. The Seven of Wands reversal meaning can also reflect your feelings of being criticized and judged constantly by others. Your friends and family could be questioning you about your decisions and choices, and you feel overwhelmed by their judgement.Avoiding conflict and backing down is common with the reversed Seven of Wands. This can lead to unhappiness because you run away from activities and relinquish your goals, when you are challenged by anyone. Remember all that you fought for to be here, and think carefully on whether you truly believe that is worth giving up now. Another reading ofthe Seven of Wands reversed can also be that you are being too aggressive when you are protecting yourself and damaging your relationships by doing so.

Czytaj więcej

Osiem różdżek

Just like the upward Eight of Wands, the Eight of Wands reversedmeaning is generally associated with patience. There is a possibility that you are feeling frustratedabout something. You might now see that what you set in motion earlier created the obstacles that you are discovering right now. It is time for you to understand that you cannot change the past.You must forgive yourself, and adapt your strategy.In terms of work, there may be an existing disagreement in your office. You need to settle this quickly in order to avoid derailing any major issue. Breathe, think and try to relax. Be patient and believe that everything will be just fine. The Eight of Wands reversal meaning on love may pertain to possible jealousy.The jealousy that you are feeling right now has no basis and will just affect your good relationship with your partner. In the aspect of Health and Spirituality, you need to improve your focus, cooperation, and determination. The energy of the card will just dissipate if you are losing your focus.

Czytaj więcej

Dziewięć różdżek

The Nine of Wands reversedshows a person who may not be a risk taker; they may not want to make a long-term move or commitment since they are afraid that they may not be able to come out of it. They are mistrustful and hence have created a boundary between themselves and others which is turning to be their own personal prison. You may be afraid that you do not have enough resources to face some upcoming challenges, which is why you may be open to running away or avoiding it.However, this is a situation that needs to change since this could be your self-created restriction to prevent you from attaining the new heightsyou need to grow. It encourages you to be brave, but also be careful not to make careless or hasty decisions that may cost you in future.The Nine of Wands may be an indication of a great personal fear or mentality that could affect you. Hence, it is important that you do something to deal with it before fear consumes you and prevents you from moving onward.

Czytaj więcej

Dziesięć różdżek

When the Ten of Wands card is reversed, it indicates that you are truly burdened by circ*mstances which are not necessary in your life. Look around and see what is bothering you that will not positively impact yourself even if you rectify it. Drop them all and be a free being that can think soberly and do things accurately. Anything that does not add value in your life is not worth your time, so let it go.

Czytaj więcej

Strona różdżek

With thePage of Wands reversed, it tends to emphasize the more negative character traits of the upright version. He tends to show upwhen your mind is filled with one great idea after another, and are unable to progress beyond the beginning planning stages. Perhaps you have started a project or a hobby expecting that it would grow to great levels and instead you end up nowhere. As painful as it is, it is a good way of telling you that you should venture into other meaningful projects and avoid wasting time.

Czytaj więcej

Rycerz Różdżek

When you get a reversed Knight of Wands, it indicates frustrations and delays. You may feelangry and thatyou are not getting anywhere. A reversed Knight of Wands can translateto a loss of power. You may be trying to compensate for something that you don t have total control over - this might lead to pessimism and loss of self-esteem.

Czytaj więcej

Królowa różdżek

Regardless of its position (upright or reversed) the Queen of Wands symbolizes fertility, and all of the feelings, emotions, and factors that it brings. It may additionally mean that there may be someone who wishes your help right now. In terms of work, there may be a probability that you will come upon obstacles with a view to hamper your progress. Do not thoughts these barriers and keep doing your task as you notice fit. To see this card will also be a reminder to stick to your rational side - to balance your occasionally chaotic electricity with clear though, and you will be greater successful.

Czytaj więcej

Król różdżek

The negative aspect of the card is associated, as you may guess, with a feeling of arrogance. He can even be rather aggressive in the actual pursuit of his goals, regardless of whether he s actually conscious or not of it. He wouldn t show restraint, nor even the humbleness to know when his assistance isn t actually required.When reversed, the card depicts a personality which is prone to taking rash, impulsive and hasty decisions. This person could be pushy, overbearing as well as dominating at times. Even though he might rarely do this with a sense of malice or with an intention to make someone feel submissive, this is without a doubta part of his character that one can be frustrated at.In reversal, the card represents the worst spectrum of the qualities of the fire – selfishness and ruthlessness. He can be manipulative as long as you are serving his purpose. With this in mind, the card definitely points out strong and weak aspects, and reflecting on his image can helpyou dig deeper in your personality.

Czytaj więcej

As Pucharów

When the Ace of Cups is overturned, the image here is clearest - the waters pour out of the cup, it becomes empty, the gift of its waters are being wasted. Seeingthe Ace of Cups upside down during your reading means you have beenenduring emotional instability or pain for some time.There is a loss that is indicated here, and perhaps something that has meant much to you is no longer giving you the joy that it once had.Since the cups also govern creativity, you may also be experiencing a creative block of sorts,and where the waters of inspiration once flowed, they have now dried up.In all these cases you must examine who or what is in control of the cup - which party allowed it to overturn? What can you do to place it right side up again?

Czytaj więcej

Dwa Puchary

When reversed, the Two of Cups can mean that the balance that was once there is broken. This balance was an integral part of keeping the individuals together, but to break it is to createdisconnection and discord. The negative energy of two forces is present, and instead of them joining or attracting, they seem to repel each other.You may be finding that certain small details that were not problems before are coming into play, signaling that one party may have resentments. A line of communication that allowed you and the other party to openly talk about disagreements has been cut off, only worsening the cycle of resentment and imbalance.Be the first to open up, and you may findthe problem much easier to repair than you thought it would be.

Czytaj więcej

Trzy Puchary

When the Three of Cups is reversed, it means that you may have no time to socialize or go out with friends. You may betoo busy with school or work that you can t spare some time to have fun. The Three of Cups reversed can also mean losing touch with some of your friends. As time passes, you may find that you aregrowing apart from one another. When we grow older, we must put in effort to make sure that our friendships are not neglected.Alternatively, the Three of Cups reversed can mean that there is a lack of balance and harmony within your social circle. Gossip and scandal can rear their ugly heads. Perhaps there is envy hidden within this circle, and as a result, you are feeling isolated.

Czytaj więcej

Cztery Puchary

While in the upright four of cups, you may be suffering from apathy and ignore the opportunities that the universe offers you, the reversed four of cups signals the desire to have a new start.The sudden awareness of the transient beauty of life may strike you now, while previouslyyou may have been too deeply disconnected from yourselfto see it. You are coming tothe understandingthat though life is not perfect, there is beauty in it, and joy comes from choosing to see this beauty.Embrace new ideas, new people and new places; because you never know where these adventures can take you. Many maymiss these chancesbecause they are tooconfined in their own beliefs and ambitions.

Pięć filiżanek

When the card is reversed, the Five of Cups shows a significant recovery from the regret as well as proper acceptance of your past. You are beginning to realize all of the implications of your actions, and you have finally come to appreciate the lessons which can be learned from that experience. You may even start to recognize the overall value of the painful experience you had in the larger scheme of things. You are seeing that the suffering and grief that you endured gave you strength and imbued you with resilience. You are ready to pick up the two remaining cups which are still full and go on with your life in full force.

Czytaj więcej

Sześć Pucharów

The Six of Cups reversedcan meanthat you are clinging to the past. You should explore yourmemories, but you should not allow yourself to remain there. While you may find it comforting to be in the security of home, you must also learn to forge your own path. The past should be used as a guide for the future. Learn to focus on the present, and truly be aware.Another reading of the Six of Cups reversed is that you may feel as though you are disconnected from your childhood self, and that child's dreams, which may sometimes be unrealistic.Not reaching these goals can be painful, but sometimes reality carves a path for you that you must follow, and you shouldn't blame yourself for your choices. Take the time to think about where you want to be now and how you can reach your goals, instead of just dreaming about them.

Czytaj więcej

Siedem Pucharów

The Seven of Cups is also linked with temptation. This applies in the upright meaning and also the Seven of Cups reversal meaning.The Seven of Cups reversal is somewhat similar to the upright, as they both indicate dreams, illusions and temptations, but seem to emphasize the more negative qualities of this card. Your views may be inclined towards fantasy, and not grounded in reality. Itmay imply that you are unclear about the things that you are searching for.The Seven of Cups reversed may also demonstrates your unwillingness to face the realities of life, and you are seeking to escape through imagination and daydreaming.On the other hand, the Seven of Cups reversedmay also indicate anend of confusion, of cutting out illusions, and moving forward with clarity.

Czytaj więcej

Osiem filiżanek

Getting the reversed Eight of Cups canshow that one is in a state of confusion about which path they are supposed to take. The confusion usually arises from not knowing what is best for you and in the end, drifting in a sea of uncertainty is going to be the resulting effect.One is likely to find themselves being aimless and not having clear cut goals in their lives. And in the end, they almost always end up following wherever the waves of life take them.On the other hand, you may be aware of what you need to do. There is something that in your life that has for a long time stopped bringing you joy or pleasure, and though your soul's desire is to fly away from it, you find yourself remaining. The thought of leaving the security of what you have built fills you with fear - you are scared of both change and of losing something that has given you great comfort.Most people usually find themselves stuck in limbo because they are stuck between two important decisions. For instance, one might want to change and work on themselves for the better, and at the same time, they may not in a position to make the necessary sacrifices that are necessary in order to achieve. We must have courage, to believe that we deserve better, that there are even more joyous things that are awaiting us if we take this journey.

Czytaj więcej

Dziewięć filiżanek

When the Nine of Cups is reversed, you need to think more carefully about the things that you really want in your life. The Nine of Cups reversed can signify that you are looking for a more authentic feeling of fulfillment.Your path has been a hard one, and you've arrived at a period where you may have the appearance of fulfillment, but something else is missing. This may outwardly appear as smugness, and can indicate your desire to receive attention and recognition for all that you have achieved. But you personally still feel dissatisfaction in yourself - it seems as though your desires are never-ending, a black hole. Where does this stem from? In what parts of yourself are you lacking confidence?The Nine of Cups reversal denotes that it is time for you to stop placing a value onall your blessings, and insteadpay attention to the quality of your life. The true treasures lie in your relationships with your family, friends, and community.

Czytaj więcej

Dziesięć Pucharów

When the Ten of Cups is reversed, the strong bonds that one forges with family and community are broken, or twisted. The Ten of Cups is truly the most 'happily ever after' card, but somehow this idealized image of domestic peace and comfort is broken, or was unrealistic all along. Instead of connections, you may find distance. Instead of coming together, you may be pulling apart.Your hopesfor happy times and special moments seem to not meet your expectations. You should learn to treat each other well, love each other and care for each other. This is the best way to ensure that you retain your harmonious living.

Czytaj więcej

Strona Pucharów

One Page of Cups reversal meaning is that you are undergoing a block in your creativity. There are things or projects that you find interesting, but you seem to do them for other reasons than for the joy of it. You may be doing them for money, for fame, or something else. A reversed Page of Cups could indicate that you should remember the joy that your projects brought you in the first place to reclaim your imaginative spirit.Another Page of Cups reversal meaning is that it can symbolize a troubled person. One who is afraid of reality whether it s emotional, financial, illness orsomething else. Theyfind these issues difficult to face, perhaps leading to abuse of alcohol ordrugs to escape. It could be an image of you or a loved one who is struggling with self-acceptance. The Page of Cups could indicate that someone lacks inspiration, they are battling low self-worth, and they are easily depressed. What can you do to help inspire them to be their best self?

Czytaj więcej

Rycerz Pucharów

Now that you are aware of the upright Knight of Cups meaning let s take a look at what the card sayswhen it is upside down. Reversed, the Knight of Cups means that you allow your emotions to control your life a lot more than you should. You might be overly jealous, emotional or moody. In fact, this could get up to the point of actual incapacity to take action, which is most definitely to be avoided. Jumping to conclusions too fast is characteristic of a reversed Knight of Cups, and making judgements without having the necessary information is very common. The card indicates a situation which could be considered appealing at first but quickly turns out to be something very different. With such high expectations, everyone will walk away quite disappointed.

Czytaj więcej

Królowa Pucharów

The Queen of Cups reversedmeansthat you are not in sync with your emotions. You can also feel restricted in the expressing the way that you trulyfeel. Most times, bottling up your emotions can be very damaging and will lead to a boiling point in the near future. You may have high levels of stress that you are not able to cope with anymore. The Queen of Cups reversedcan also reflect that your mind is wandering too far, and you are letting your imagination run away with itself. While you still mean well, you should take a pause to really see whether your emotions can be trusted,because you are allowing themto control you. You need to take some time to think if these dreams can be turned into reality. You should try to be more emotionally stable during these times, so you will know when your emotions are getting the best of you.

Czytaj więcej

Król Pucharów

The King of Cups reversed signals what happens when he is at his worst: volatility, emotional manipulation and moodiness.When the King of Cups falters, his usual ability to handle situations with compassion and wisdom are turned upside down. He is unable to balance the needs of all that seek his guidance, and while appearing kind to some, may be cold to others. His talent in navigating the emotions of others may be put to dubious uses, manipulating circ*mstances to fit his needs.The reversed King of Cups suggests that there is acharacter in your life that is depicted by this card, whether a part of you or someone else. While he is normally very in touch and controlled with his emotions, he has lately becomemanipulative and emotionally controlling. His actions will be used for vengeance and vindication, impulses that he normally has under control, and is eventually aimed at being some form of punishment.

Czytaj więcej

As of Swords

Getting a reversed Ace of Swordsmight mean that one's thoughts are confused, unsure and very chaotic. This isn t a good time for one to make any decisions since they don t have any clarityon what you should be doing, meaning that the chances of failurecan be pretty high.At this time, it would be better toprepare yourselfand take baby steps - work methodically as you slowly move towards achieving your goals. This would be a good time to lay back and rationally think your way through each stage rather than acting on impulse, since everything appears in a blur and is not very clear at that moment.It might also be a good time to seek advice since things may not be as they seem.

Czytaj więcej

Dwa miecze

The situation we see in the reversed Two of Swordsis a stalemate of a legendary kind, one where two forces are battling each other. This battle can be representative of both something internal or external, and you are forced to be in between and be the decision maker. However, because neither party seems particularly pleasing to work with, you may find yourself confused, the pressure is too much, and you are unable to make a decision.When you do make the decision, it will be choosing between two bad outcomes. Do not worry, the more important thing here is to make a choice, from then on, we can deal with whatever consequences come.

Czytaj więcej

Cztery miecze

Although the Four of Swords card in a analyzing could suggest it s time for healing, a reversed card could suggest restlessness. Your coronary heart is inclined to relax, but this isn't what your thoughts wants. You feel which you have an excessive amount of this is depending on you. Following this path is not advised, as it could have affects to your health.You can hold to fight, however every now and then this is ineffectual and you should have enough focus of your own energy to decide whilst to again out. To rest, to retreat, is a way of self love on occasion, and though you may try to push ahead, that will only make it hard for you within the lengthy term.

Czytaj więcej

Trzy miecze

The Three of Swords reversed suggests that have confronted a latest loss, a break-up or a moment of grief. You may be still recuperating from this, and your feelings have not absolutely calmed, making it tough to transport on. Although you may still be taking into consideration your beyond suffering, this card can be a signal that it's time to allow move and look forwards towards life in advance of you, because there is tons for you to enjoy.Many don t see this, and they become being immersed in their very own pain for too long, delaying their very own recuperation process. Don t focus an excessive amount of on what happened, renew your emotions and acquire your courage. The reversed Three of Swords card is here to will let you realize that all hard moments pass - they are not there to stay, and whilst we fall, we will also upward thrust again.

Czytaj więcej

Pięć mieczy

In the upright position, the Five of Swords is a card of tension, struggle, and disagreement. The Five of Swords reversal meaning shows you that every one you want is for that particular duration to be over so that you could forget about and forgive. Because you're beginning to apprehend that winning is not everything, you may be capable of focusing your energy on something loads extra constructive and positive.Another interpretation of this card in reverse is that the conflict you're experiencing is truly going to emerge as more upsetting as you recognize that there can simplest be losers. These are terms that you want to come back to grips with.

Czytaj więcej

Sześć mieczy

The Six of Swords reversedcan indicate that you have been trying to move on and make the transitions you need. However, you may be experiencing challenges making these a reality. You may keep returning to the past, whether it's because there are issues that are not resolved, or you are questioning your decisions. Another Six of Swords reversal meaning is that you have been resisting the transitions that life is giving you. You may feel that you are being forced into making moves before you wanted to or you do not want to move at all. In this case, you should think about the benefits of the moves, instead of the drawbacks. Like Orpheus in the underworld, you must only look ahead and not backwards, for if you do look backwards, you risk falling apart.

Czytaj więcej

Siedem mieczy

The Seven of Swords reversed can have multiple meanings depending on the context of the other cards within the reading. It can suggest firstly a need to change your approach - the tactics you've been using are not working. While upright, this card can stand for a cunning victory attained by deception and trickery, the reversal can stand for either a more extreme version of such behavior. Or instead, a kind of renewal of conscience. You or someone in your circle may be deciding to unburden themselves with their guilt, and come clean about some piece of manipulation they have been involved in. Trust has been broken, but with a confession, you may be on the road to repairing it. There is a desire hereto try and do things in a different way, one that is collaborative rather than independent.

Czytaj więcej

Osiem Mieczy

Getting the reversed Eight of Swords is a good sign, since it shows maturity and self-acceptance, and a recognition of one's own power and responsibility - especially after a long struggle of doubt. It means that one is capable of making conscious decisions because they are confident in who they are, and their power to affect change in both themselves and the world.It's time tofree ones self from the past and proverbially clear out their closet, creating room for new things and experiences.

Czytaj więcej

Dziewięć mieczy

To come across the Nine of Swords reversed still signals something similar to the upright version - that you may find yourself being terrorized by nightmares, by anxiety and stress. Some trauma from your past is coming back, and you find the grief of unresolved issues overwhelming.But here we also see hope, at least there is the desire to leave this nightmare. You must understand that this suffering will not cease until you yourself put in the effort to leave it. There is much work that you must do to drag yourself towards release. But just as you have a ways out, you must understand that you can still fall deeper into despair. Your job is to avoid that outcome, if you push forward you may find yourself out, but if you do not, you may find yourself sinking deeper.

Czytaj więcej

Dziesięć mieczy

When we see any version of the Ten of Swords, the feelings are powerful. Whether reversed or upright, the card signals the finality of defeat. There is no way to avoid this tragedy - it has happened over a long course of events that have been a long time coming.With the reversal though, also comes to a recognition that you have hit rock bottom, there is no more that is left for you to give. With that also comes the release that things can only get better and the cycle can start anew. But like with the eight and nine of swords, this release must be initiated by you. There is an opportunity being presented here to correct what has hurt you, but you must make the effort to climb out yourself. What has happened was terrible, but everyone has a part in the responsibility.

Strona mieczy

When the Page of Swords is reversed, all the negative characteristics of her come out - and she may become almost dangerous. Being gifted with a sharp and alert mind, she may be using it for deception and manipulation. The sword that she wields may be used to create pain, her natural gift for language turned to a weapon. She may lack the understanding or the maturity to understand the suffering that she causes, feeling the rush that one gets upon lashing out. On the other hand, this page may be someone of empty words or promises - who though loves talking, does not really talk about much ofsubstance. Take care to show strength and action behind your words, for you may be damaging your reputation.

Czytaj więcej

Rycerz mieczy

The reversed Knight of Swordssuggests incredible impatience, impulsiveness alongside hisbursting with energy. This Knight of Swordshas a lot of energy but lacks any kind of direction, and this oftentimes results in them making rather rash decisions as well as pulling down other people with them. Their thoughts are oftentimes scattered throughout without any actual organization or logic. They are most likely disorganized and unprepared for the things that they actually want to achieve. The Knight of Swords reversal meaning indicates that you still have a lot of miles to walk in order to get the valuable life experience that you need in order to overcome adversities along the way. This is something to consider.

Czytaj więcej

Królowa mieczy

The Queen of Swords reversed meaning is that you could be thinking too much with your heart, and you are getting too emotionally involved with your present day situation. You need to start thinking greater objectively, because your feelings could lead you astray. Take the time to observe the situation using various information and use your head to create a clearer picture of what is truely going on. Only then, can making a decision what your next move ought to be.When reversed, the Queen of Swords can also be quite bitter, coldhearted, or resentful. You may additionally have began to isolate yourself for a number of reasons, however the outside world can be taking this in the incorrect way. You may also have a few explaining to do, mainly if your relationships emerge as being careworn through your preference for solitude.

Czytaj więcej

Król Mieczy

The King of Swords in reversedshows tyrannical, abusive and manipulative habits. It mayindicate the misuse of one s mental power, drive, and authority. This is an illustration of persuasion and manipulation, so as to fulfill selfish desires. The King of Swords reversal meaning may also imply that you are showing off your level of intelligence by using big words when discussing ordinary topics. Another interpretation is thatyou may also be aloose cannon, especially where there are angry outbursts and impulses.

Czytaj więcej

As Pentacles

Though the Ace of Pentacles usually heralds an opportunity of some sort that would lead to great gains, to see it reversed can mean that this might be a poor investment, requiring much more resources than you had initially reserved - or alternatively, you might be missing your chance.When one gets a reversed Ace of Pentacles, it may mean that they are about to face hard financial times as well as a lot of elusive opportunities. At this time, you are being advised against taking largefinancial risks and to think all your choices throughwhen you are given a deal.It might also be a good time for an individual to seek advice from others and avoid making rushed decisions since the time isn t just right. It wouldn t be a good time for one to jump into anew job or business opportunity - especially if the main motivation for joiningis to pursueprospects of higher financial gain. It might just be an illusion that can leadto your downfall.

Czytaj więcej

Dwa z pentakli

When the Two of Pentacles is in reversed position, it can mean that you are trying to juggle much toomany things in your life. You need to take at least a short break to eliminate the stress. In case you are feeling that you can t handle everything, you need to consider your own well-beingand provide yourself with a time to breathe. In your work, the Two of Pentacles reversal can be a positive omen. Avoid committing toa lot of things since it will overwhelm you.In your finances, you need to learn how to live in your capacity. The Two of Pentacles reversal meaning reminds you to be aware ofyour income and expenditures since overspending can become a large issue, especially when you are being pulled in many directions.

Czytaj więcej

Trzy z pentakli

The Three of Pentacles reversal meaning indicates that there is lack of team work; it shows that people are working against each other and undermining the project along the way. There seems to be too much competition between them - each person is trying to display superiority. This result to scarcity of resources - too many people areviewing their project partners as competitors.When you are in such a team, it is good to ensure that you try as much as possible to inspire camaraderie. With this constant bickering, it is hard for the projects in the reversed Three of Pentacles tocome into completion. You may find that people are not listening to others, and everyone is working for themselves. This difference in motives and ambitions yields complications. If you can be the first to reach out and give everyone a chance to be heard and considered, perhaps this project has a chance to move forward.

Czytaj więcej

Cztery z pentakli

When reversed, the Four of Pentacles veers sharply into the negative meanings of the card.Instead of being protective you become greedy, and you succumb to stinginess. You are haunted by certain fears of poverty which compels you to be nothing but materialistic. You are incredibly self-protective and defensive in terms of materialistic things, and you are not opening up to trust other people out of fear that they may be taking them away.On the other side, you might actually be spending too much money, and you need to start getting a proper hold of your actual financial resources. In any case, the card is capable of inducing both positive and negative associations, and you need to be very accountable and considerate if you get the Fourof Pentacles in a reading.

Czytaj więcej

Pięć pentakli

Unlike the upright version, the Five of Pentacles reversal meaning can bea positive one. The snow is now on top, which represents brightness coming into your life. The stained glass now symbolizes a passageway with the Pentacles serving as the light at the end of the tunnel. The reversed Five of Pentaclesmeans change is coming. When drawing this card, it can meanthat the worst is now over, but don t expect changes to happen overnight. It will take some time before you can recover, and find strength once again. This means you will be able to regain stability in terms of property, health, relationships, business, or finances. Slow recovery from illness can be indicated by theFive of Pentacles reversedas well. You will be able to find atreatment that can lead to recovery. If you are caring for someone, then it can mean that help will be made available, whether it is financial or practical assistance.

Czytaj więcej

Sześć pentakli

The Six of Pentacles reversedcan suggest that charity can be one-way. If you have loaned someone money, you should not be expecting your money to be paid back, or your favor to be returned in the future. You should be cautious about the people you are lending money to, especially if you are not financially stable. You could also have problems with spending and giving away more than you can really afford. The Six of Pentacles reversedcan also warn you about the debts that you have. This could mean that you are in over your head and it is going to come back and be a major problem in the future. You should also be careful of entering business endeavors during this time because you could end up with a huge loss, instead of getting a return on your investment. The last Six of Pentacles reversal meaning is that there is selfishness related togiving and charity. This may mean that you are willing to give others in a way that is not to benefit them, but to benefit yourself. You should be cautious that you are not just being charitable to prove you are giving or generous to others. The source ofgenerosity should be selfless, not selfish.

Czytaj więcej

Siedem Pentakli

The Seven of Pentacles reversedmeans that your returns may be scattered for now. It could also mean that the rewards of your labor are not as significant as you thought. The advantage of this is that it shows that you know when to stop investing your time, money or energy in a particular project. You, therefore, need to reevaluate your choices, and figure out where you should put your resources. The Seven of Pentacles reversal meaning could also be applied to relationships and the effort and emotions that you have invested.The Seven of Pentacles symbolism often deals with business ventures and investments. However, it also cuts across relationships, viewed as investments as well. The effort put into these investments could be time, money and hard work.

Czytaj więcej

Osiem pentakli

When reversed, the Eight of Pentacles signifies something similar to the upright position, but the tasks may be even more demanding. This means that you need to execute swiftly and with great careif you want to be happy and successful with this outcome. In terms of work, the Eight of Pentacles reversedrefers to the importance of impressing your employer through your diligence, dedication and intelligence. Never avoid any task or responsibility in your work - orelse this can damage your reputation.In love, the Eight of Pentacles may reveal that both of you may not be prepared to handle the responsibilities to make your relationship work. With regards to finances, you may be delusional about your current financial state. Perhaps you are currently relying on pure luck to make it. While there is absolutely nothing wrong with dreaming, you should understand that you should be patient and be ready to work hard if you want to improve your standing. In relation to health, the Eight of Pentacles reversedmay point to asituation that is worrying you, but you have no idea how to fix it. Never be afraid to ask the help of a medical professional tohelp you understand your condition and improve.

Czytaj więcej

Dziewięć pentakli

TheNine of Pentacles reversed can be indicative of suffering from financial issues.Itcan perhaps indicate a false display of security and stability. There may be a desire here to keep up appearances - to have all the finer things in life even when we cannot afford to do so. Where does this stem from?Take this as an opportunity for you to figure outwhat it is most important. The Nine of Pentacles reversed indicates a moment when onetruly sees - perhaps for the first time, that we cannot depend completely on material wealth to bring happiness.Other meanings of this card differ with context - you may instead find yourself at a period in life where you should be able to rest and relax after years of hard work, but you find yourself unable to unwind. In this case, rejuvenation is the ultimate advice of the Nine of Pentacles reversed. Youneed to take a few steps back and allow yourselfto rest and regain your strength.

Czytaj więcej

Dziesięć pentakli

The Ten of Pentacles reversedmeaning may be a warning about your future financial status. It could point to problems and hiccups later on in life, even though they may not currently be an issue. It could also show the faulty nature of an investment that you have put a lot of time and effort in. In general, this reversed card seems to signal that you are placing too many bets on your short-term success, while harming your long-term potential. Take a step back and evaluate whether your decisions right now will lead to more damage in the future.The Ten of Pentacles reversed meaning canalso deal with relationships. It could show the sudden end of a marriage that has been going strong for years. It could also show that you have hit a rough patch, but there is still hope for things to get back on track. For those who are single, it could point to the fact that some of yourrelationships have been great for short term fun, but lack the substance tolead to lifelong commitment.

Czytaj więcej

Strona Pentakli

When the Page of Pentacles card appears reversed, it may point to your lack of focus. There is a possibility that you are being distracted with lots of things. Try to borrow the talents of this page and focus your mind before moving on the next thing.It may also indicate that you need to give yourself a break to refresh your mind. With regards to work, the Page of Pentacles reversedmay signify that you are currently feeling overwhelmed due to the heavy demands in your workplace. Remember that it is always better to ask for assistance and complete the work rather than to try to finish it all by yourself and end up failing to do so. In terms of love, you are probably in a solid and steady romantic relationship, but perhaps someone else has caught your interest lately. When it comes to your finances, the Page of Pentacles reversedmay refer to that urge to play and gamble. Be sure to stay responsible and be in control of your actions. In terms of health, do your best to stay away from dangerous activities.

Czytaj więcej

Rycerz Pentakli

When the reversed Knight of Pentacles shows up in a reading, the traits that were once positive in the upright position are nowtaken to the extreme. You may feel stuck in yourown routine, and bored of everything that surrounds you. You may desire a change of scenery in order to avoid this tiring repetition. The Knight of Pentacles reversed could also indicate that you have totally ignored many serious aspects of yourlife. Financial or personal issues are often be neglected in favor of work matters when this card appears reversed. You may be a driven and ambitiousperson who struggles to carrythe weight of your responsibilities - so much so that you sacrifice yoursocial life. Perhaps you cantry taking more risks, or spend more time with friends and loved ones. The Knight of Pentacles reversed is a strong indication that youneed to change thisway of living, lest you risk burnout and exhaustion.

Czytaj więcej

Królowa Pentakli

When the Queen of Pentacles becomes disconnected with the energy of her suit, she can become someone who is completely self-absorbed. Gone is the upright generosity in her suit, she can be selfish and even envious when others successes seem greater than hers. Upright, her home is usually a sanctuary for her guests, but reversed it may instead be slovenly - she loses the ability to take care of herself and her surroundings. Her focus on the material may manifest negatively, making her greedy, and yet lacking in her sense of duty and capability. How can she ground herself again, how can she re-enter the sacred relationship she naturally feels with the earth and all its living creatures?The Queen of Pentacles reversed may also indicate that you have misplaced priorities, which may eventually becompromising to your future. You may find yourself distracted and unable to focus on your work and your long-term goals. You could also be busy working on projects without taking time to consult experienced people who can guide you away from mistakes.This cardcould also suggest those that you care forare now ready to become accountable and responsible for their own lives. You must learn to let go and given them their independence - the role of caregiver is most rewarding when your loved ones have grown strong enough to make their own decisions.

Czytaj więcej

Król Pentakli

When reversed, the King of Pentacles falls from his throne. Once the king of a prosperous kingdom, it has been taken away from him, or lost. Disconnected from the energy of his suit, he may have been impatient, he may have been too indulgent, he may have gambled too far and overstretched himself, he may have sought shortcuts that led him to ruin. He may become too focused on the material, only understanding the cost of things, and never their value.The King of Pentacles reversedmay also signify that your definition of success and happiness is only determined by outer appearances, and not by the true value that security and stability can bring to you. It is a time for you to cultivate an more wholistic attitude to the material worldto find an authentic happiness. In terms of love, this card can mean that someone dear to you is currently facing issues due to matters concerning his or hercareer. When it comes to finances, the King of Pentacles reversedis telling you to look at the long-term goal. You may be facing financial issues but do not look at yourself as a failure. Stay positive and understand that this is just a phase in yourlife. When given the chance again, do not make choices based only on the short-term picture.The King of Pentacles'appearance in a reading can indicate some sort of material loss or loss in reputation - beware that you do not replicate his mistakes.

Czytaj więcej

Rydwan

The reversed Chariot's appearance in a readingcan help you become aware of both youraggression, and your lack of willpower. It may either be saying that you are lacking infocus, motivation or direction, or that you are being warped by your obsession with your goals. In the former case, let the Chariot be a reminder that you can emerge victorious aslong as you can gather the courage to do so. In the latter, your impulses may be another factor that you must rein in. To seethe Chariot in reversemay suggest that you need to come to terms with the fact that you cannot always be in control.The Chariot reversal meaning can also bean indication of lack of control and direction over your life. You are at the mercy of the opposing forces and the obstacles, and cannot seem to muster the strength to take over. You are taking everything lying down, and life is dragging in any direction that it pleases. It should serve as a wakeup call and reminder that you will need to tighten some loose ends and take charge of your destiny.

Czytaj więcej

Śmierć

The Death reversal meaning is still about change, but that you have been resisting it. You could be worried about letting go of the past, or you could not be sure of the changes that you need to make to go forward. Resisting the change and holding onto the past can limit your future, which can cause you to feel like you are in limbo. You should take some time to assess the ways that you have been approaching changes in your life. You may find you have been halting the changes that you need due to fears of the unknown. While you can still be afraid, you should trust that you are taking the right steps and move forward. Life moves on, so fighting passing time is only going to leave you with regrets. Death does not have to be a card of regret, especially if you heed its warning.

Czytaj więcej

Diabeł

The upside down meaningof the Devil card can be the moment when an individual becomes self-aware and breaks all of the chains that come with addiction and poor habits. It might be because they are tired of running in circles and are in need of change.But one thing is usually clear – breaking off these chains, especially those of addiction is never easy. So, one has to be prepared to make the necessary changes that might initially seem painful to make the adjustments thatwill pay off in the end by being able to find your true self again.Self-assessment is called for in this case and the individual needs to take some time and list all of the things that they need to get rid of. And once that has been done, and then it would be time for them to embark on the difficult journey of self-improvement.

Czytaj więcej

cesarz

The Emperor reversedis a sign of abused authoritative power. In your social life, itcan manifest inthe overreach of power from a father figure or a possessive partner. In career readings, it could be coming from a superior. It presents a man who wants to take control of your actionsand makesyou feel powerless. It could also be that you are playing the part of a weak ruler, hatching a plan to avoid the tasks that come with having responsibility. Perhaps youaspire for a career that is more flexible than one that is governed by strict rules.Lack of self-control and inability to handle situations can be represented by the Emperor on a personal level.When he is reversed, the structures, rules and systems that he creates are no longer working. His desire to inspire higher principles in his kingdom have turned to ruthlessness, tyranny and rigidity. He seeks to dominate, forgetting his call from the crown to do what is best for his people, fearing only for his loss of control and thus creating suffering.

Czytaj więcej

Cesarzowa

The Empress reversed indicates that you have lost too much of your own willpowerand strength because you have startedplacing too much effort and concern to other people s affairs. While the Empress's nature is of showering her loved ones with attention and care, this can sometimes go overboard. You might be neglecting your own needs, or even smothering the ones you love with your well-intentioned actions. In a role reversal, perhaps a reversed Empress is finding her way into your life; it could also mean that you are relying on others to take care of you, and make decisions for you. You need to work towards removing this influence on your life, and build confidence in your own actions. Always try as much as you can to ensure that you solve matters on your own.

Czytaj więcej

Oszukać

When you land on the reversed Fool in your reading, you can generally find his more negative characteristics being on display. It can mean thatyou are literally acting like a fool by disregarding the repercussions of your actions. Like the youth depicted in the card, you don't see how dangerous of a position you find yourself in.A reversed Fool card can show that you are living in the moment and not planning for the future. The reversed Fool meaning serves as caution that you should be more awareso as not to be taken advantage of. Like the dog in the Rider Waite version, this card is here toalert you on anythingthat may sound too good to be true.

Czytaj więcej

Powieszony człowiek

The reversal meaning of the Hanged Man card represents a very specific period of time during which you feel as if you are sacrificing a significant amount of time while getting nothing in return. You might have felt as if certain things are at a state of an absolute standstill without any particular resolution or movement. It s as if you are putting your entire effort and attention into something but nothing turns out as it should.

Czytaj więcej

Pustelnik

When reversed, you are perhaps in a situation where you'd like to be alone; there is nothing wrong about that. However, there is a possibility that your seclusion may become harmful to both yourself and others.Though the Hermitsets forwards with noble intentions to search for his inner truth, hispath inward may also be filled with great danger. Going inward may lead to madness and the abyss, for the unconscious is filled with images that he may not yet understand, lurking and waiting to lure you ever inside. Like a man that gets lost in his own dreams, the hermit may find himself stuck in a world of his own, alone, trapped, unreal. You must learn to balance your need for truth with connection to your fellow human.When it comes to work, the hermit reversal meaning refers to your preparedness to get to the bottom of something that has been troubling you for quite some time now. There is searching to be done, and it will be your responsibility to ask the question that will allow the other people to understand the circ*mstances.

Czytaj więcej

Hierofant

When you see the Hierophant in reverse, it may mean that you are feeling particularly restricted and even constrained from too many structures and rules. As a result, you have lost quite a lot of control as well as flexibility in your life. You have a particularly strong will and desire to go ahead and regain control as well as to break free from the shackles of convention. You aretempted to try unorthodox approaches or to function in a way which defies social ties and norms. The Hierophant reversal meaning is mostly about questioning certain traditions and making sure that whatever it is that you do is the right thing for you in this certain moment.

Czytaj więcej

Wysoka Kapłanka

When it comes to the High Priestess reversed, it can mean that you are finding it difficult to listen to your intuition. It is time for you to meditate and try new approach, for at this moment, the rational approach will not work. Something has been telling you to follow your gut, but you may be ignoring the call. There is a lot of confusion around you, and your actions may feel contrary to what you know is right. You must never be afraid to ask questions of yourself that may illuminate a new path forward for you, one that is more authentic to your inner self and your individual values.

Czytaj więcej

Osąd

The reversed Judgement card can mean that you doubt and judge yourself too harshly. This can be inflicting you to miss possibilities that were watching for you. The misplaced momentum causes you to fall in the back of to your plans, which could make it tough to transport ahead. This means that you have to no longer be cautious, however you ought to be transferring forward with pride and confidence. Another reading of the Judgement reversal card may be a push to take day out of your busy ordinary to reflect upon your life to this point, and what you've got learned so far. You are maximum likely no longer giving your self the time or area to fully consider the matter and study the lessons you want to in order to development with awareness. You may also be too important of your beyond actions, so that you aren't giving yourself the forgiveness to move forward. The errors that we've made in the past are mastering tools, so they help us move though existence. Focusing too tough on these mistakes can cause us to trip and fall.

Czytaj więcej

Sprawiedliwość

A reversed Justice tarot card could indicate various things. One Justice reversal meaning is to show you are living in denial. You are not willing to accept the consequences of your actions or others. You are running from your guilt. You must however, be aware that these are actions that are in the past. Your future depends on your actions today - and what you will do to tip the scales in balance again. How can you make up for your wrongs?Taking actiongives you a chance to change and stop judging yourself. In legal matters, this could represent an unfair outcome of a case that you will not accept.

Czytaj więcej

Zakochani

The Lovers reversedcan point to both inner and outer conflicts that you are dealing with. The disharmony can make daily life difficult and could be putting pressure on your relationships. You should take time to think about what you are punishing yourself for, so you can fix them or let them go. At this time, you should also think about your personal values and belief system to make sure that they are aligned with what you want from your life.A break in communication could be another possible interpretation. The foundation for your relationships may be cut off, creating an imbalance between you and your partner or loved ones. The unity normally present within the card has become lopsided.The Lovers reversedcan also indicatethat you have been avoiding responsibility for your actions. You could have made a decision that was based on your desire for immediate gratification but are now blaming others forthe consequences that are catching up to you. So, you need to make amends or let go of the past and make better decisions in the future.

Czytaj więcej

Magik

When you obtain the Magician reversed,it mightmean its time for you to implement some changes. While right side up, the Magician represents true power, the reversed Magician is a master of illusion. The magic that heperforms is one of deception and trickery. You may be lured in by the showmanship of his arts, but behind that there may be an intention to manipulate for selfish gain. Getting this card might mean that there issomeone who pretends to have your best interests at hand when the opposite is true.Consider whether this reversedthe magician is in your circle, or perhaps might also represent your current state of emotions. It may mean you may become obsessed with power and that might lead to wrong, reckless decisions that will lead to your eventual downfall.

Czytaj więcej

Księżyc

A Moon reversal in a reading can sometimes indicatethatthe darker and more negative aspects of the moon are present in your life. It could represent confusion and unhappiness - you want to make progress, but you are not sure whatis the right thing to do. You must deal with your anxiety and fears by overcoming them, for they are like shadows in the dark. It is time to believe in yourself and move forward.The moon reversal meaning indicates that you are in an intuitive period or you have recently battled confusion, anxiety, and self-deception. It could be that you are misinterpreting how you have been feeling however you are starting to improve on this. Another reversed moon meaning is that the forces of the night that are bringing you confusion are starting to dissipate. You have started managing your fears and anxiety. Whatever negative energies you have been facing are slowly fading away. It presents a liberating experience as you discover the positive side of things.1233

Czytaj więcej

Gwiazda

When the Star card is reversed, it means that you are feeling as thougheverything has turned against you. The challenges that you would normally see as exciting seem instead to make you feel as though you cannot overcome them. You have lost faith insomething, whether inside yourself or with something you normally find dear.Without hope, without faith, we cannot find the motivation to progress forward in the challenges that we face. Where in your life are you feeling hopeless? In what ways do you already feel defeated? And how does that affect your actions? The star reversed asks us to nurture our sense of hope and positive energy to help propel our actions with joy instead of fear.

Czytaj więcej

siła

An upside down Strength card can mean that you are (or about to) experience an intenseanger or fear in your life. You seem to be lacking the inner strength that this card normally represents, meaning you might be experiencing fear, and a lack of conviction and confidence in your own abilities.This canmean that you have forgotten all about your passions and the kind of joy, happiness, and fulfillment that came with doing what you love.A reversed strength card in a reading might also mean that one is experiencing depression because of a number of reasons and because of that, it is draining all of the happiness from their lives.One might end up being withdrawn from society because of the unhappiness or depression since they may feel people are the reason why they are so sad. It can also be a sign of jealousy, especially when everyone seems to be happy or excelling in every aspect of life while you are stagnating.This card indicates that you must learn to gain confidence in order to re-harness your inner strength.

Czytaj więcej

Słońce

In the reversed position, the Sun indicates that you might have significant difficulties finding positive aspects to certain situations. The clouds might be blocking out the warmth and lightthat you need to progress. This might be preventing you from feeling confident and powerful. You may experience certain setbacks which are damaging your optimism and enthusiasm. On the other hand, the Sun reversedmight be indicative that you are being unrealistic. It might be a sign that you have an overly optimistic perception of certain situations. These are things that you need to take into account in order to ensure that you are on the right trackand your successes continue as they do.

Czytaj więcej

Wstrzemięźliwość

Temperance inreversed is a reflection of something that is out of balance and may be causing stress and anxiety. The real meaning of the Temperance cardcan be deciphered using the other cards in the spread to identify areas where this imbalance is being caused. A Temperance in reversal may also be used as a warning; if you take a certain path, it would lead to turbulence and excess.Lack of a long-term plan or vision may also be the Temperance reversal meaning. This creates alack of purpose for you, leaving you feeling lopsided as you search here and there for what you should be doing.You must reflect and think carefully about what needs to change. Temperance reminds us that all things are only good in moderation, and that we must examine in which aspects of our lives we are breaking the balance.

Czytaj więcej

Wieża

When you get the Tower card reversed, youcan feel some crisis looming along the horizon, and you are struggling as much as you can to try and avoid its manifestation. What you have not realized is that these breakdowns can be beneficial in breaking down your reliance on something that is false. The tower is built on faulty foundations, and it must fall. Though the destruction will be painful, the humbleness resulting from it can bring us peace.What you relied on will no longer be there for you. Do not take this as a drastic and depressing change, it is time for you to become more self-reliant.

Czytaj więcej

Koło fortuny

When the wheel is reversed, it means that luck has not been on your side and misfortunes have been following you. When it's associated with this card, you must understand that these are due to external influences that you cannot control. Like the wheel, our luck and our fate is always in motion, and sometimes we are on the bottom. Be assured that the wheel will turn again, and you will be okay again soon.What you shouldn't do however, is cling to the illusion of control. Perhaps in this turn of the wheel, the lesson is to learn to let go and release. There are things that cannot be moved by human will and action alone. When we do not let go, it can bring only more suffering, for you may blame yourself for actions that could not have altered the situation. When we learn to accept, we also learn to forgive ourselves. We learn to move on, and move forward - and eventually, we learn that this feeling of acceptance can push the wheel again forward, and move it towards a new cycle.

Czytaj więcej

Świat

You are drawing near to something that marks the end of a journey or an era. You may have many accomplishments that have lined your path, but there is a strange emptiness that fills you when you look backwards upon it, as if you have all the pieces but they are not coming together. What is missing? Do you feel connected to what you're doing? Do you feel connected to others? What alienates you from feeling complete? From feeling whole?

Czytaj więcej

Pięć pentakli Karty tarota odwróciły znaczenie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 5894

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.